Teknisk Miljø Service er etableret i 1993 som en rådgivende virksomhed med specialer på en række vigtige områder inden for miljø og arbejdsmiljø.

Det har været nogle gode år, og som tidligere mangeårig lønmodtager har det været en udfordring at afslutte min professionelle tilværelse med at arbejde som selvstændig med kontakt til rigtig mange virksomheder. Men nu er det tid til at takke af og gå på pension.

5. december 2009

Teknisk Miljø Service er pr. dags dato afmeldt hos Told & Skat, og jeg udfører ikke længere opgaver på professionel basis. Hvis der er spørgsmål vedrørende udførte opgaver, kan jeg stadig kontaktes, ligesom jeg gerne henviser til kompetente firmaer inden for de områder, jeg har været beskæftiget med.

Jeg lader i det store og hele hjemmesiden stå uforandret indtil videre. Dels har den fungeret rigtig godt i mange år, dels har jeg tanker om muligvis at benytte den til andre formål.

Jeg vil gerne her benytte lejligheden til at takke alle, der har vist mig den tillid at lade mig løse opgaver for deres virksomhed. Tak!

Flemming Winberg